Søknad

Søknad til BSN sendes gjennom

Søk bolig 

 

 

Dokumentasjon til søknad

Alle beboere ved BSN må dokumentere at de skal følge fulltidsstudier ved Handelshøyskolen BI Campus Nydalen igjennom hele leiekontraktens løpetid. Det er viktig at informasjonen du legger inn er nøyaktig. BSN kan foreta kredittsjekk av søker samt kontrollere personalia mot folkeregister ved behov.

Studenter med pågående studie ved BI

Ved studentservice senteret på BI kan du be om "Studiebekreftelse til BSN" denne inneholder; ditt studie, oppstartssemester og progresjon.

Skal du flytte over til Handelshøyskolen BI Campus Nydalen fra annet campus laster du opp bekreftelse for pågående studie på ditt nåværende campus samt inntak/ studiekontrakt fra Handelshøyskolen BI Campus Nydalen. Venter du svar fra Handelshøyskolen BI Campus Nydalen lastes kun nåværende studiebekreftelse opp.

Nye studenter med bekreftet studieplass

Last opp signert studiekontrakt med din søknad.

Søkere til BI uten bekreftet studieplass

Send inn søknad uten studiedokumentasjon, legg inn planlagt / ønsket studieretning i søknaden. BSN tildeler kontrakter til søkere uten bekreftet studieplass mot at denne ettersendes til BSN. Vilkår for dette følger i e-post sammen med evt. tilbud.

Behandling av søknader

Du kan se og endre på din søknad på "min side" her vil du se at din søknad har status "ubehandlet" denne statusen vil den ha helt frem til tilbud er laget (dvs. at du har fått en kontrakt).

Har din søknad en dato satt under feltet "godkjent dato" betyr dette at din søknad er godkjent og venter tildeling. Vi minner om at for å holde søknaden aktiv må søkeren oppdatere denne minst èn gang hver måned. Dette gjør du inne på Min Side.

Hvor tidlig kan jeg søke?

Søknader til hovedopptaket i august sendes inn tidligst i januar, og søknader til vårsemesteret fra august.

 

Lurer du på noe? Send oss en henvendelse! Kontakt oss