Søknad

Søknad til BSN sendes gjennom

Søk bolig 

 

Søkere med bekreftet studieplass/ pågående studie skal laste opp dokumentasjon når de søker.

Søkere som venter svar på studiesøknad skal ikke laste opp dokumentasjon når de søker til BSN. Signert studiekontrakt lastes opp på "min side" når den er klar.

Dokumentasjon til søknad

Ved studentservice senteret på BI kan du be om "Studiebekreftelse til BSN" denne inneholder; ditt studie, oppstart og progresjon. Du kan evt. laste opp din studiekontrakt om du ikke har startet ditt studie.

Ikke mottatt studieplass enda? Sørg for at det kommer klart frem i din søknad at du skal starte ett nytt studie. I feltene studiestart og studieslutt legger du inn studiets varighet. Forklar gjerne i kommentarfeltet. Ved tildeling av bolig før du mottar studieplass vil du måtte ettersende signert studiekontrakt innen frist opplyst ved tildeling.

Behandling av søknader

Du kan se og endre på din søknad på "min side" her vil du se at din søknad har status "ubehandlet" denne statusen vil den ha helt frem til tilbud er laget (dvs. at du har fått en kontrakt).

Har din søknad en dato satt under feltet "godkjent dato" betyr dette at din søknad er godkjent og venter tildeling.

Hvor tidlig kan jeg søke?

Søknader til hovedopptaket i august sendes inn tidligst i januar, og søknader til vårsemesteret fra august.

 

Lurer du på noe? Send oss en henvendelse! Kontakt oss