Oppsigelse

Kontrakter ved BSN er uoppsigelige i leieperioden. Det gis anledning til å søke om oppsigelse på særskilt grunnlag mellom semesterene. Familieleiligheter har 3 måneders oppsigelse i kontraktsperioden.

Søknad om oppsigelse på særskilt grunnlag

Leietakere kan gjennom hele kontraktsperioden søke om å avbryte sin leiekontrakt gitt at en særskilt og dokumenterbar årsak foreligger. Vurderingen av søknaden ligger alene på BSNs administrasjon. Ved godkjent søknad vil leietaker være ansvarlig for husleien frem til egnet erstatter har overtatt kontrakten. Med særskilte årsaker menes alvorlig sykdom, nære dødsfall o.l. Kjøp av bolig, innflytting med kjæreste eller avbrutt studie regnes ikke som særskilte årsaker.

Søknad om oppsigelse i mellom semestrene

BSN tar i en kort periode i løpet av kontraktsperioden imot søknad om oppsigelse uten særskilt årsak. Denne søknaden må være utfylt i resepsjonen innen 15. november og det kan kun søkes om oppsigelse med virkning første uken i januar. BSN vil foreta et inntak i perioden 15.november - 15. desember hvor det forsøkes å finne en egnet erstatter til søkers kontrakt. Når ny leietaker har signert sin kontrakt vil oppsigelsen innvilges og oppsiger vil påføres et administrasjonsgebyr på kr. 1500,-. Hvis BSN ikke finner en egnet erstatter innen 15.desember vil søknaden avslås og kontrakten løper ut kontraktsperioden. Søker om oppsigelse har ikke anledning til å fremskaffe sin egen erstatter. Disse henvises til normal søknadsprosedyre.

Søkere som dokumenterer at de skal på utveksling prioriteres.

Oppsigelse Par/ familie- leilighet

Leilighetstype umøblert familie kan sies opp med -3- måneders varsel. Oppsigelse må leveres signert til BSNs administrasjon. Oppsigelsestiden inkluderer måneden den er innlevert pluss 3 måneder. Eks. oppsigelse levert 20. januar vil løpe ut januar pluss feb, mars og ut april.

NB. Kontrakten kan ikke sies opp før den starter. Ved oppsigelse av en kontrakt som ikke har startet/fornyet kontrakt vil oppsigelsestiden gjelde for kontraktsperiodens første 3 mnd. Eks.: fornyet kontrakt som starter 1.august og sies opp 1.juni vil løpe ut aug-okt.

Vi ber om at det benyttes følgende mal for"oppsigelse av leiligheten".

Lurer du på noe? Send oss en henvendelse! Kontakt oss