Oppsigelse

 

Søknad om å bryte leiekontrakt før tiden

Leietakere kan i kontraktsperioden søke om å avbryte sin leiekontrakt. BSN vil forsøke å finne en kvalifisert erstatter til kontrakten og frigi leietaker fra sin kontrakt. Ny leietakers kontrakt må starte senest 1. mai, ny leietakers kontrakt må være signert innen fristen for å søke om kontraktsfornyelse 15. mars. Det er ikke anledning til å overdra en kontrakt før kontraktsstart.

Normalt er det vanskelig å finne erstattere til kontrakter etter at semesteret har startet og det er derfor stor sannsynlighet for at BSN ikke har kandidater for overtakelse underveis i semesteret. Det oppfordres derfor til at søkere aktivt leter etter erstattere som presenteres administrasjonen.

Merk at erstattere må fylle generelle krav til søkere ved BSN og være av samme kjønn i dublett/ 4-roms.

Prioritering

BSN prioriterer søkere med særskilte grunner for ønsket brudd av kontrakt. Søker bør derfor legge ved evt. dokumentasjon ved sykdom, avbrutte studier eller utveksling.

Send e-post til resepsjon@bsn.no for å få tilsendt søknadsskjema.

 

Oppsigelse familieleilighet

Familie leiligheter kan sies opp med -3- måneders varsel i kontraktsperioden.

Oppsigelsesskjema  familieleilighet pdf.

Signert skjema sendes til resepsjon@bsn.no eller leveres i BSNs postkasse.

NB. Kontrakten kan ikke sies opp før den starter. Ved oppsigelse av en kontrakt som ikke har startet/fornyet kontrakt vil oppsigelsestiden gjelde for kontraktsperiodens første 3 mnd. Eks.: fornyet kontrakt som starter 1.august og sies opp 1.juni vil løpe ut aug-okt.

 

Lurer du på noe? Send oss en henvendelse! Kontakt oss