Oppsigelse

 

Søknad om oppsigelse på særskilt grunnlag

Leietakere kan i kontraktsperioden søke om å avbryte sin leiekontrakt gitt at en uvventet og dokumenterbar årsak foreligger, som innebærer at leietaker har behov for å flytte fra BSN umiddelbart.

Søknader vil ikke bli innvilget når det er mindre enn 3 mnd. igjen av kontraktsperioden eller om utflytting er i kontraktens siste 3 mnd.

Vurderingen av søknaden ligger alene på BSNs administrasjon. Ved godkjent søknad vil leietaker være ansvarlig for husleien frem til BSN har funnet egnet erstatter til å overta kontrakten.

Søknad med relevant dokumentasjon sendes til utleie@bsn.no

 

Søknad om oppsigelse i mellom semestrene

BSN tar i en periode i løpet av kontraktsperioden imot søknad om oppsigelse uten særskilt årsak. Denne søknaden må være mottatt av BSN innen 15. november. Ved innvilget søknad vil kontrakten opphøre første virkedag i januar og det påløper ett adm. gebyr på kr 1500.

Søknader blir innvilget fortløpende i perioden 15. november til 15. desember etterhvert som erstattere blir funnet. Leietakere som skal på utveksling i vårsemesteret blir først behandlet, legg ved bekreftelse for utveksling sammen med din søknad for å bli prioritert.

Søknad om oppsigelse mellom semesterene pdf.

Signert skjema sendes til utleie@bsn.no eller leveres i BSNs postkasse.

 

Oppsigelse Par/ familie- leilighet

Leilighetstype umøblert familie kan sies opp med -3- måneders varsel i kontraktsperioden.

Oppsigelsesskjema  familieleilighet pdf.

Signert skjema sendes til utleie@bsn.no eller leveres i BSNs postkasse.

NB. Kontrakten kan ikke sies opp før den starter. Ved oppsigelse av en kontrakt som ikke har startet/fornyet kontrakt vil oppsigelsestiden gjelde for kontraktsperiodens første 3 mnd. Eks.: fornyet kontrakt som starter 1.august og sies opp 1.juni vil løpe ut aug-okt.

 

Lurer du på noe? Send oss en henvendelse! Kontakt oss