BSN styret søker beboerrepresentant

BSN styret søker nå etter ny beboerrepresentant med oppstart i oktober 2019, vervet varer i 2 år og kompenseres med et årlig styrehonorar (kr 26 000 i 2018) . Søker må være beboer ved BSN og bør ha planer om å bli boende til minimum sommeren 2021. Kandidater bes melde sin interesse til utleie@bsn.no innen 08.09-2019. Valget vil gjennomføres på nett i perioden 12.09 - 16.09. Varaplass vil tilbys til kandidaten som kommer på 2. plass i valget.

BSN styret består av 5 medlemmer og møtes ca. 7 ganger i året.                

  • 2 eksterne representanter valgt av BSN styret
  • 1 representant fra BI
  • 1 representant fra SBIO
  • 1 beboerrepresentant valgt av BSNs beboere

 

Oppgaver:

Beboerrepresentantens hovedoppgave er å ivareta beboernes interesser ved behandling av saker i BSN styret. Det er derfor viktig at personen kommuniserer aktivt med beboerne og formidler deres interesser til administrasjonen og styret. Som del av dette har beboerrepresentanten et årlig budsjett til å arrangere sammenkomster og øvrige velferdstiltak rettet mot beboerne ved BSN.

 

 

 

 


« Tilbake til Nyheter
vaskeriet
Ledige boliger
Lurer du på noe? Send oss en henvendelse! Kontakt oss