Fornyelse av kontrakt

 

Leiekontrakter ved BSN er på 12 mnd. fra 1.august til 31.juli. Om du ønsker å bli boende etter din kontrakts utløp er du ansvarlig for å fornye leieforholdet innen fristene oppgitt av BSN. 

01. Februar    Det åpnes for søknader om fornyelse

15. Mars Frist for å søke om fornyelse av kontrakt og internbytte

(studiedokumentasjon må innleveres innen denne fristen)

01. Mai          Frist for å signere forlenget kontrakt

Søknad om fornyelse innen 15.mars er ikke bindende, du vil kunne bestemme deg for å avslå/akseptere dette tilbudet helt frem til 1.mai. Har du derimot ikke søkt om fornyelse vil din bolig tildeles nye søkere fra 15. mars. Studiedokumentasjon kan du få på Studentservicesenteret ved BI.

Studiedokumentasjon for eksisterende beboere

Eksisterende beboere kan ikke laste opp dokumentasjonen på "min side" den må manuelt sendes til resepsjon@bsn.no som pdf. eller leveres i resepsjonen. Den vil da lagres til din profil og være gyldig ut studietiden den gjelder for. Studiedokumentasjon skal inneholde studiet du går, oppstartssemester og progresjon. Klikk her for eksempel på dokumentasjon som hentes ved studentservice senteret på BI.

Hvem kan forlenge?

Så lenge du har dokumentert at du er under normert studietid og ikke har anmerkninger ved ditt leieforhold vil din søknad godkjennes og du vil motta tilbud.

Er du over normert studietid eller i permisjon må du sende en søknad til resepsjon@bsn.no hvor du fremlegger din studiesituasjon med relevant dokumentasjon som viser at du har studert fulltid i perioden du har bodd ved BSN og vil fortsette med dette i kommende kontraktsperiode. Det oppfordres til å sende dette inn i god tid før 15.mars.

 

Lurer du på noe? Send oss en henvendelse! Kontakt oss